skelbimas

kidscolorfulbubbles 2222

Jei eisite kartais pro šituosius namus   

 Nesustokit ties vartais, aplankykite mus.

                                                                (Žodžiai iš darželio himno)

 

kidscolorfulbubbles 2222


  Užsukit, priimsim, arbata pagirdysim, savo akim pamatysite, įvertinsite, kaip čia pas mus.

 

   Bet, jeigu neturite galimybės apsilankyti – kviečiame pavartyti internetinės svetainės

 

http://www.rudiskiupasaka.lt/   puslapius. Gal mes Jums pasirodysime įdomūs, patrauklūs.

 

Gal kils noras apsilankyti -  adresas: Trakų g. 69, Rūdiškės, Trakų rajonas


paskambinti -  telefonas +370 52857384


ar parašyti el. laišką ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).


 

    Laukiame visų, panorusių bendrauti ar bendradarbiauti.

 

kidscolorfulbubbles 2222

pastatas 2


Rūdiškių  vaikų darželis miestelio ir jo apylinkių  vaikus ugdo nuo 1948 metų.

Pastatas, kuriame dabar įsikūręs darželis, pastatytas ir  sutiko vaikus 1987 metų rugsėjo 1 dieną.  

Darželis  pastatytas pačiame miestelio centre, gražiame pušyne. 

Šalia gimnazija, Rūdiškių seniūnija, paštas.

 

kidscolorfulbubbles 2222


Rūdiškių vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" ugdomi vaikai nuo dvejų metų iki septynerių metų.

Vaikų grupės komplektuojamos  atsižvelgiant  į  vaikų  amžiaus  tarpsnius, šeimos  pageidavimus.

 Šiuo metu veikia 6 vaikų grupės :

   - ankstyvojo amžiaus (2-3  m.) ,,Kačiukų" grupė;

   -  ikimokyklinio  amžiaus(3-4 m.) ,,Nykštukų" grupė;

   - ikimokyklinio amžiaus su priešmokykliniu pogrupiu  (5-6  m.)  ,,Žiogelių" grupė;

   - ikimokyklinio amžiaus (3-5 m.) ,,Bitutės" grupė;

   -  priešmokyklinio amžiaus (5-7 m.) su ikimokykliniu pogrupiu  ,,Gandriukų" grupė;

   - priešmokyklinio amžiaus (6-7 m.) ,,Boružėlės"  grupė.                                                                          

    http://www.rudiskiupasaka.lt/images/right_arrow_red_button.png DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

kidscolorfulbubbles 2222

DARŽELIO PRISTATYMAS 2015 M.DARŽELIO PRISTATYMAS 2015 M.

https://www.youtube.com/watch?v=GNxMtl6Jpw0


DARŽELIO LOGOTIPAS

PASAKA10
 

kidscolorfulbubbles 2222 DARBO LAIKAS 7.00-17.30

KAIP PATEKTI:   Vaikų priėmimas    

INFORMACIJA APIE VAIKŲ GYVENIMĄ GRUPĖSE   "Gandriukai"     "Bitutės"     "Boružėlė"

,,Nykštukai"  "Kačiukai"   "Žiogeliai"

 


 

kidscolorfulbubbles 2222


UGDYMO FILOSOFIJA

  Prasminga šiandien mokyti vaikus  ne tik pažinti, bet ir pajausti, ne tik suvokti, bet ir išgyventi,  ne

tik džiaugtis, bet ir kurti džiaugsmą artimui.


MISIJA:

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka”   misija – atsižvelgiant į vaiko individualiuosius poreikius

ir vietos bendruomenės pageidavimą, teikti kiekvienai šeimai prieinamą kokybišką ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo ir vaiko priežiūros paslaugą, ją derinant su tėvų informavimu ir švietimu.

       

VEIKLOS PRIORITETAS:

 * Matyti kiekvieną vaiką, garantuoti jo pažangą.

 VIZIJA:

 Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis ,,Pasaka” tai įstaiga:


  • * orientuota į vaiką ir jo šeimą;


  • * teikianti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas


  •  (vaiko priežiūra ir  ugdymas, tėvų informavimas ir švietimas);


  • * turinti patrauklią, skatinančią aktyvią vaiko veiklą, aplinką;

 

užtikrinanti saugią aplinką,  vaikų sveikatos stiprinimą, sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą;


  • * ugdanti visas vaiko galias ir padedanti skleistis jo unikalumui;


  • * ugdanti vaikų pilietiškumą ir puoselėjanti tautinį tapatumą;


  • * sudaranti sąlygas specialiųjų poreikių vaikų ugdymuisi;


  • * plėtojanti ir skatinanti gabių vaikų papildomą neformalųjį ugdymą;


  • * skatinanti pedagogų tobulėjimą ir savo veiklos įsivertinimą.

 

kidscolorfulbubbles 2222

 

Lopšelyje - darželyje teikiama  logopedo, psichologo, specialiojo   pagalba, dirba kūno kultūros specialistas, meninio ugdymo mokytojas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas. 

Specialiųjų  poreikių  vaikai   integruojami į įprastos raidos  vaikų grupes.  Jiems talkina auklėtojų padėjėjai darbui su spec.poreikių vaikais.

Lopšelyje-darželyje „Pasaka“ teikiamos mokamos ir nemokamos papildomo ugdymo paslaugos. Visose papildomo ugdymo veiklose vaikai atskleidžia ir toliau tobulina individualius kūrybinius gebėjimus (šokio judesio plastiką,  muzikinius, vaidybinius).

Antrus metus veikia šokių studija, tęsia darbą dainos teatras ,,Raganiukė", etnografinis ansamblis ,,Pasagėlė", ritminis orkestras. 

Pageidaujant tėvams,  su vaikais dirba du šokio specialistai.

Vaikai mokosi  žaisti futbolą būrelio užsiėmimuose.

 

kidscolorfulbubbles 2222


       

 UGDYMO PROGRAMOS    Ugdymas       DARŽELIO RENGINIAI    Renginiai

TRADICIJOS  Tradicijos     PASIEKIMAI       Pasiekimai              


 VALDYMO SCEMA 2


 

kidscolorfulbubbles 2222

ADMINISTRACIJA

                  DIREKTORĖ

                 2s

                Diana Šeštokienė

               Tel. (8528) 57 384, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.            

      

Diana Šeštokienė 1997 m. baigė Šiulių pedagoginį universitetą.

Įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo

kvalifikaciją. Suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2010 m. įgijo  ankstyvojo anglų kalbos ugdymo specialisto diplomą.

2019 baigė  ISM vadybos ir ekonomikos universiteto švietimo lyderystės magistrantūrą.

Yra IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė,

Intel® Teach Essentials Course lektorė.

 

Dirbo Rūdiškių gimnazijos pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja; Trakų suaugusių mokykloje anglų

kalbos mokytoja; Ugdymo plėtotės centre lektore.

 Nuo 2014 m. liepos mėn.  dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje - darželyje „Pasaka“.


              DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

             

                 Vilma Vilkancienė, auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

                Mob. 860037377, el.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.                     

                              

Vilma Vilkancienė   2002 m. baigė  Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo aukštąjį

universitetinį  išsilavinimą, edukologijos  bakalauro laipsnį ir auklėtojo kvalifikaciją.

2007 m. įgijo  Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kvalifikaciją.

2007 m. suteikta auklėtojo metodininko kvalifikacija.

2019 m. baigė  Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Įgijo ugdymo mokslų magistro laipsnį. 


Nuo 1983 m.rugpjūčio15 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d. dirbo Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje auklėtoja.

Nuo 2012 m.lapkričio 2 d. dirba Rūdiškių vaikų lopšelyje - darželyje „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja

ugdymui.


    
                 ŪKVEDĖ

                 Ona Zakšauskienė

               

                 VYRIAUSIOJI  BUHALTERĖ

                    Janina Lysenko

                    Darbo laikas:

                    I – V   8:00 – 12:00

 


 

 

Mūsų draugai:

Mūsų draugai:

 

 

 Svetainės administratorius

direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilma Vilkancienė