GRUPĖS

 

    PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,BORUŽĖLĖS" (6-7 m.)

    Pedagogė : Aldona Stalmačionokienė – aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

    Auklėtoja: Renara Rusakovienė

    Auklėtojos padėjėja  Albina Vitkauskaitė. „Boružėlės“   priešmokyklinėje  grupėje  visi  tie,  kurie   nori   pasirengti   sėkmingai   žengti į   žinių   ir

mokslo karalystę.  Sukurta   kūrybiška  aplinka,  kuri laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, savimi ir savo

gebėjimais pasitikintį, stiprią  pažinimo  motyvaciją turintį vaiką. Sudarytos sąlygos įvairioms kompetencijos

ugdytis,  žaisti,  atrasti, tyrinėti,  sveikai  gyventi. Į ugdymo procesą integruojama vaiko socialinių įgūdžių

programa  „Zipio draugai“   ir kitos. 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,ŽIOGELIAI"

    Auklėtoja  Genovaitė Arbačiauskaitė – aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

    Auklėtoja  Justina Sabaliauskaitė – aukštasis neuniversitetinis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

    Auklėtojos padėjėja  Onutė Čiuprina.


      „Žiogelių“   grupėje   ugdomoji  veikla  organizuojama atsižvelgiant į vaiko gebėjimus ir jo poreikius. Čia

mokomės bendrauti, susipažįstam su mus supančiu pasauliu, gamta, mokomės saugoti ir stiprinti sveikatą. 

Siekiame, kad vaikas jaustųsi saugus, būtų mylimas,  laukiamas,  gerbiamas,  kad tėveliai būtų ramūs

patikėdami mums savo didžiausią turtą.

 

 PRIEŠMOKYKLINĖ  MIŠRAUS AMŽIAUS GRUPĖ,,GANDRIUKAI"   

    Auklėtojos  Nijolė Labanauskienė – aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija- vyr. auklėtojas.

                      Albina Zakšauskienė - aukštasis,studijuoja LEU ikimokyklinį ugdymą.

    Auklėtojos padėjėja  Ona Radzevičienė.


         Gandriukų“    grupėje ugdomi priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai.   Kartu  su  šeima,laiduojame

    vaiko   asmenybės  skleidimąsi,  ugdome  aktyvų, savimi  ir  savo   gebėjimais    pasitikintį,  stiprią  

  pažinimo   motyvaciją   turintį  vaiką,  sudarome  prielaidas sėkmingam   pasirengimui   ugdytis

   mokykloje. Į ugdymo procesą integruojame vykdomus projektus:  sveikatos

  saugojimo,  gamtosaugos,   etnokultūros,   pilietiškumo ugdymo.   Ugdymo aplinka įvairiapusė,  

  kūrybiška, sudarytos   sąlygos   poilsiui,  žaidimas,  individualiai  veiklai  (tyrinėjimams,  stebėjimams,

  eksperimentavimui).


 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖ ,,BITUTĖS"

 

   Auklėtojos  Vida Kupinienė -  aukštesnysis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas. 

  Albina Zakšauskienė - aukštasis, studijuoja LEU ikimokyklinį ugdymą.

  Justina Sabaliauskaitė- aukštasis neuniversitetinis, kvalifikacinė kategorija - auklėtojas.

  

                      Auklėtojos padėjėja   Janina Tereščenko.


 ,,Bitučių" grupėje veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir poreikius: vaikai mokosi bendrauti,

rūpintis savo ir draugų sveikata ir saugumu, pažinti supančią aplinką, tyrinėti.  Sudarytos sąlygos vaikų

kūrybiškumo ugdymui.  Kartu su šeima įgyvendiname projektus.


ANKSTYVOJO  AMŽIAUS GRUPĖ ,,NYKŠTUKAI"

  Auklėtojos   Regina Baranovska – išsilavinimas aukštasis, kvalifikacinė kategorija - vyr. auklėtojas.

                      Virginija Malašauskienė - aukštasis, kvalifikacinė kategorija - vyr. mokytojas.

      

    Auklėtojos padėjėja  Daiva Kurmanavičienė.


 

  ,,Nykštukų" grupėje ugdomi  dviejų, trijų metų vaikai . Siekiama, kad vaikus suptų sveika ir saugi

aplinka, vaikai jaustųsi saugūs, mylimi. Grupėje vaikai mokosi bendrauti ir bendradarbiauti su

bendraamžiais, sudarytos sąlygos vaikų vaidmeniniams žaidimams ir pažinimui. Čia bandoma atrasti  ir

pažinti  pasaulio paslaptis,  pamilti meną, muziką.

  MIŠRAUS AMŽIAUS  AMŽIAUS GRUPĖ ,,KAČIUKAI"

  Auklėtojos  Alina Sidorovič – išsilavinimas aukštesnysis , kvalifikacinė  kategorija - vyr.  auklėtojas;

                     Virginija Malašauskienė - aukštasis, kvalifikacinė kategorija - vyr. mokytojas..

  Auklėtojos padėjėja   Danutė Kazlauskienė.   

          

 Čia auga ir ugdosi mažieji žmogučiai nuo dviejų iki ketverių metų. Sutinkame su šiluma, meile, saugome ir

ugdome. Grupėje sudarytos sąlygos gyvenimo įgūdžių, bendravimo, pažinimo, kalbos, judėjimo, žaidimo,

kūrybiškumo įgūdžiams lavėti. Ugdymo programą papildome integruodami projektus.