INFORMACIJA APIE MOKYTOJŲ ATESTACIJĄ

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Lopšelio-darželio ,,Pasaka"  mokytojams:

 PRIIMTAS NUTARIMAS  ,, DĖL TRAKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2015–2017 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO".

 Susipažinti su  mokytojų ir pedagoginių darbuotojų atestacijos 2015-2017 metų programa galite 

čia >>>

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka" atestacijos programa 2015-2017 m.

 

Vardas, pavardė

Turima kvalifikacinė kategorija

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Numatomas atestacinis posėdis

Įsakymai dėl atestacinių procedurų

Pedagoginės patirties pristatymas

Vida Kupinienė

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2015 spalis


Gautas prašymas atidėti, nes nespeta išlaikyti kalbos kultūros įskaitos

Įsakymas dėl atestacijos perkėlimo.

 

Įsakymas dėl veiklos vertintojo skyrimo.

1. Atvira veikla rajono pedagogams

2015-03-10

2. Atvira veikla įstaigos pedagogams

2015 rugsėjis/spalis

Aldona Stalmačionokienė

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtojas metodininkas

2015 spalis


Gautas prašymas 2015-09-21 išbraukti iš atestacijos plano

 

Įsakymas dėl praktinės veiklos vertintojo skyrimo.

1. Atvira veikla rajono pedagogams

2015-03-10

2. Atvira veikla įstaigos pedagogams

2015 rugsėjis/spalis

3. Veikla dalyvaujant praktinės veiklos vertintojui.

2015 rugsėjis/spalis

 

Atestacinės komisijos posėdis numatomas 2015-12-18