MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

11   22   33

Metodinė grupės tikslas-  vienyti  įstaigos pedagogų metodinę veiklą ir gerosios darbo  patirties sklaidą.

 

Metodinės grupės pagrindinės veiklos sritys:

  •    - Numatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
  •    - Planuoti ir analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimą, užtikrinti ugdymosi proceso kokybę ir  rūpintis ugdymo inovacijų diegimu.
  •    - Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikius, numatyti jos prioritetus;

  •      - Pristatyti rajono ir šalies pedagogams  savo gerąją darbo patirtį.


  • METODINĖS GRUPĖS SUDĖTIS IR PAREIGOS

Metodinės grupės pirmininkas - priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aldona Stalmačionokienė. Pirmininkas atsakingas  už... 10333115 1601168513448400 1537636153 n

Metodinės grupės sekretorius – auklėtoja Regina Baranovska. Sekretorius  atsakingas už 10333115 1601168513448400 1537636153 n


Metodinės grupės nariai: Alina Sidorovič, Virginija Malašauskienė, Nijolė Labanauskienė, Albina

Zakšauskienė, Vida Kupinienė, Justina Sabaliauskaitė, Genovaitė Arbačiauskaitė, Renata Rusakovienė, Gražina Kerienė. Nariai yra atsakingi už...10333115 1601168513448400 1537636153 n

 


 

 

Mokytojų metodinį  darbą kuruoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui VilmaVilkancienė. Direktorės pavaduotoja atsakinga už ..10333115 1601168513448400 1537636153 n

 


 

  METODINĖS GRUPĖS VEIKLA

                   2016 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS