VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
 

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta ,,Gerosios higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms” (nauja redakcija 2009 m.).  Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

 

Maistas gaminamas darželio virtuvėje. Tėvai turi galimybę pasirinkti kelis kartus per dieną vaikas bus maitinamas, atitinkamai derinant maitinimų skaičių su vaiko buvimo įstaigoje laiku. Už vaikų maitinimo paslaugą mokamas savivaldybės nustatytas mokestis.   2013 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. S1-45.


Nuo 2012 m. lopšelis-darželis  dalyvauja ES programose: „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo


įstaigose“ ir „ Pienas vaikams".HIGIENA IR VAIKO SVEIKATOS SAUGA

 Aplinka kuriama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta  Higienos norma: HN 75:2008 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.

 


 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

 

Sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė įsakymu patvirtino naują vaikų sveikatos tikrinimo

 tvarką. Atsižvelgiant į tarptautinių ir šalies specialistų rekomendacijas, nustatyti privalomų

 profilaktinių vaikų sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos

 tikrinimo reikalavimai.

 Šiuo, nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiančiu teisės aktu, apibrėžti privalomo profilaktinio vaikų sveikatos 

 bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos tikrinimo reikalavimai, šių

 paslaugų teikimo ir Vaiko sveikatos pažymėjimo išdavimo tvarka.

 Sveikatos tikrinimo tikslas – kuo anksčiau išaiškinti ir koreguoti rizikos vaiko sveikatai veiksnius,

 kuo tiksliau nustatyti, ar vaiko sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį

 normatyvus. Specialistai turi nuspręsti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali lankyti

švietimo  ar kitą įstaigą.

 Ypatingai svarbu, kad tvarkoje yra nustatyti vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo reikalavimai.

 

Šis tikrinimas apima pagrindines vaiko raidos sritis: bendrąją motoriką, smulkiąją motoriką,

pažinimą,  kalbos supratimą, kalbos išraišką, savitvarką, socialinę emocinę raidą.

 Platesnę ir išsamesnę informaciją dar teiksime.

 Sekite naujienas Sveikatos apsaugos ministerijos Facebook puslapyje!

 

 


  SVARBU

Dažniausios saugos kėdučių naudojimo klaidos – neteisingas tvirtinimas automobilyje ir vaiko segimas saugos kėdutėje

 Pirmasis vaiko apsilankymas odontologo kėdėje