„Sėkmės paslaptis ta, kad visi paprasti darbai padaromi nepaprastai gerai.“

Johnas D. Rockefelleris

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinė komisija 


Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė - sekretorė, Genovaitė Arbačiauskaitė, Gražina Kerienė, Justina Darvid.


 

 

                                                Darbuotojų atstovas 
                                                                      Gražina Kerienė

 

 Turto inventorizacijos ir nurašymo komisija

           Vida Kupinienė - pirmininkas; nariai - Janina Lysenko; Alina Sidorovič


.

 Dokumentų ekspertų komisija

     Janina Lysenko - pirmininkas; nariai: , Alina Sidorovič 


Strateginio plano rengimo darbo grupė


     Diana Šeštokienė - pirmininkas; nariai: Vilma Vilkancienė, Albina Zakšauskienė, Gražina Kerienė,  Onutė Zakšauskienė.