Pareigybė

 Vidutinis darbo užmokestis (eurais) nuo 2017 m. sausio 1 dienos

Vidutinis darbo užmokestis (eurais) nuo 2017 m. liepos 1 d.

 Vidutinis darbo užmokestis(eurais) nuo

Direktorė

874,00

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

750,00

 

 

Vyr. buhalterė

730,00

 

 

Logopedė

255,00

 

 

Neform. ugdymo mokytojas

120,00

 

 

Meninio ugdymo mokytoja (vyr.mokytoja)

665,00

 

 

Socialinis pedagogas

319,00

 

 

Auklėtoja

515,00-599,00

 

 

Vyresnioji auklėtoja

665,00

 

 

Auklėtoja metodininkė

727,00

 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (vyresnioji auklėtoja)

731,00

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams (ūkvedė)

 292,00

 

 

Auklėtojos padėjėja

404,00

 

 

Vyr.virėja

430,00

 

 

Virėja

208,00

 

 

Pastato priežiūros darbininkai

404,00

 

 

Kiemsargis

 190,00