PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS DOKUMENTAI

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA” NUOSTATAI  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA “ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS  

RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 RŪDIŠKIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA" 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS ORGANIZAVIMO DOKUMENTAI

 

 DOKUMENTAS

 ATSAKINGI UŽ  VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

1.

   MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Mokyklos tarybos pirmininkas

2.

 MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

Direktorė Diana Šeštokienė

3.

 ATESTACINĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 Direktorė Diana Šeštokienė

4.

 METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

 Metodinės grupės pirmininkė Aldona Stalmačionokienė

5.

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2015-2016 MOSLO METAMS.

  Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

6.

  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO APRAŠAS

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

7.

  PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIE ELEKTRONINIO DIENYNO VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, UGDYMO PROCESO PLANAVIMO, VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO NAUDOJANT ELEKTRONINĮ DIENYNĄ TVARKOS APRAŠUI

  Elektroninio dienyno administratorius Vilma Vilkancienė

8.

 VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

  Ona Zakšauskienė

9.

 VAIKŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

10.

 VAIKŲ ASMENS BYLŲ  TVARKYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

11.

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Vilkancienė

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.